Afkoppelen van HWA

Het afkoppelen van hemelwater afvoer (HWA) van de reguliere riolering wordt van overheidswegen gestimuleerd om het bestaande rioleringstelsel en zuiveringsinstallaties te ontlasten. Tevens spelen diverse milieu aspecten mee zoals het op peil houden van het grondwaterpeil, vervuilen van vijvers en sloten bij hoosbuien etc.

De bijbehorende boven- (b.v. wadi) of ondergrondse infiltratie (b.v. infiltratie riolering beton of pvc, infiltratie krat, grindkoffer) van het hemelwater kunnen voor u verzorgen.

Infiltratiesysteem dmv Permeobuizen

Infiltratiesysteem dmv Permeobuizen

Hier vindt u een aantal voorbeelden van ons werk.

Aanleg Wadi

Aanleg wadi

Onderhoud sloten en watergangen

Onderhoud en sloten en watergangen