Camera inspectie

We kunnen de leiding door middel van een waterdichte camera inspecteren. Deze camera wordt na eventueel reinigen in de leiding gevoerd. Hiermee kunnen we vaststellen of de leiding verzakt is, scheuren of breuken vertoont of eventueel wortelingroei of aangroei van vet en/of zeepresten heeft. Des gewenst kunnen wij deze inspectie vastleggen op DVD of USB.

Deze camera is uitgerust met een zender waar door de exacte plaats van uw rioleringsprobleem bepaald kan worden.

Stankdetectie

Stankoverlast is niet met het blote oog waar te nemen. Daarom is het vaak lastig om de oorzaak van het probleem te traceren. Door middel van rookdetectie kan eenvoudig achterhaald worden waar de stankoverlast vandaan komt. Met behulp van een rookgenerator wordt het rioolstelsel gevuld met (natuurvriendelijke) rook. Stankproblemen zijn door deze methode eenvoudig te traceren. De rook zal namelijk door de kleinste kieren of scheurtjes naar buiten komen (waar de stank dit ook doet). De rook is duidelijk te zien en de oorzaak van het probleem kan nu verholpen worden